Důležitost náhodnosti: role KEEP v tBTC

Anton Zhizhanov
4 min readSep 22, 2020

Příspěvek KEEP do první aplikace, která umožňuje vlastníkovi BTC vydělat peníze v síti Ethereum.

Keep je jedním ze tří projektů, které přispívají k rozvoji tBTC. tBTC zahájí své uvedení na trh 27. dubna (podle plánu) a poprvé umožní majitelům BTC používat aplikace DeFi v síti Ether. Každá z těchto společností, jako Keep, Summa, a Cross-Chain Group zodpovědná alespoň za jeden z technických částí projektu open source software, který uživatelům umožní bezpečně vydělávat na Etheru pomocí svých BTC. Příspěvkem Keepu je „Náhodné majáky“, které vybírají signatáře vkladů tBTC (token ERC 20). tBTC potřebuje systém s vlastním pracovním tokenem, který chrání před útokem Sivilly. Signatáři zase vyberou ze seznamu kandidátů i na síti Keep.

Cíl Keep — soukromí

Keep je navržen jako řešení ochrany osobních údajů. Zejména Keep poskytuje soukromí důležitých síťových komponent. Signatářské skupiny nemohou jednat, dokud nepodepíšou klíč, který nikdo neví; to platí také pro “Náhodné majáky”. Jádrem řešení Keep je založeno na schopnosti udržovat malé množství dat (například tajný klíč) ve skutečnosti soukromé, aniž by byla vyloučena možnost provozu s těmito daty. Proto je v aplikaci Keep tak důležitá úplná randomita (náhodnost). Všechny strany by se musely dohodnout, aby věděly, na čem uživatel pracuje, a tajná dohoda je téměř nemožná, když je výběr signatářů skutečně náhodný.

Threshold ECDSA — způsob, jak chránit uživatelske BTC

V této části je důležité vyřešit rozdíl mezi on-chainem (online) a off-chainem (offline). tBTC je zcela online. Nicméně, Keep ukládá osobní informace, jako jsou klíče mimo off-chain, ve skladech, které používají “Threshold ECDSA”, auditovanou technologii používanou předními krypto peněženkami a burzami, včetně Binance. Tato úložiště komunikují po ethernetu, ale existují od něj odděleně. Inteligentní kontrakt tBTC interaguje s inteligentními kontrakty v síti Keep, které zase interagují s úložišti mimo off-chain.

Nápady, které Keep používá, nejsou nové. Co je nového a zvláštního, je způsob, jakým jsou tyto nápady shromažďovány v tBTC. Řešení jsou shromažďována v inteligentních kontraktech konkrétním a bezpečným způsobem. Design je založen na ideálu, který staví do popředí maximální samostatnost držitelů tokenů. Majitelé a operátoři si sami určují, jak řídit rizika, a ne o nich rozhoduje síť. To vše je realizováno v prostředí, které nevyžaduje důvěru.

“Náhodné majáky” vybírají signatáře

Klíčovým způsobem, jakým tBTC zajišťuje fungování bez důvěry, je eliminovat riziko protistrany. tBTC používá systém “signatářských skupin”, který umožňuje provádět transakce bez důvěryhodného zprostředkovatele. Volba signatáře je tedy zásadní pro řádné fungování systému. Myšlenka je, že nikdo neví, kdo bude signatáři, včetně samotných signatářů, dokud nebudou vybráni “Náhodnými majáky”. To má zabránit signatářům v tajné dohodě o krádeži finančních prostředků nebo útoku na síť, a proto je tak důležitá skutečná náhodnost majáku..

Můžete porovnat “náhodný maják” Keepu s jinými důvěryhodnými konstrukcemi, jako jsou zk-SNARKs. Tyto dva koncepty poskytují různé přístupy ke stejnému problému. S zkSNARKs uživatel vidí důkaz toho, že akce byla vykonána správně, aniž by odhalil podrobnosti transakce nebo protistrany. V podstatě zk-SNARKs říkají: “Udělal jsem to. Zde je důkaz, že jsem to udělal správně”.

“Náhodné majáky” KEEP účinně dosáhnou na druhou stranu pomocí náhody, aby potvrdili, že úkol bude proveden v podmínkách nedostatku důvěry. Takže Keep říká: “Udělejte to prosím za mě s těmito informacemi, aby nikdo nemohl vědět, o co jde”.

Obrana proti útoku Sivilly

Důležitým bezpečnostním prvkem je konfrontace s útokem Sivilly. V případě útoku Sivilla, uživatel vytvoří několik účtů, které dohromady tvoří kritickou hmotu, která vám umožní převzít kontrolu nad sítí. Aby tBTC úspěšně čelilo útoku Sivilly, musí negativní důsledky tohoto útoku převážit nad pozitivními. Úspěšné převzetí kontroly nad podepisující skupinou musí být příliš nákladné a proto příliš nákladné na útok na systém.

Jako první aplikace postavená na Keepu, první iteraci tBTC navržen s což ponechává prostor, že Keep neideální zajištění udržitelnosti útoku Sivilly, tak jako při spuštění sítě bude méně uživatelů, než v pozdějších fázích vývoje, takže zdroje potřebné pro úspěšný útok je také nižší. Nicméně, jak se síť Keep stane vyspělejší, budoucí verze tBTC budou moci využít zvýšenou odolnost proti útoku Sivilla, aby snížily náklady na provoz a využití tBTC.

Aplikace Keep pomáhá přidat nedostatek důvěry k tBTC

Tým v Keepu dlouho přemýšlel o tom, jak zajistit skutečnou náhodnost, a tím i není potřeba důvěry. “Náhodné majáky” jsou navrženy jako motor, který může pracovat s mnoha aplikacemi s různými případy použití. V tBTC poskytuje klíčovou součást, která zajišťuje bezpečnost uživatelů BTC při vkladu — aby mohli důvěřovat systému bez důvěryhodných zprostředkovatelů, protože ve skutečnosti neexistují žádní zprostředkovatelé. Věříme v soukromí a ve finance jako nezadatelné lidské právo a v tBTC demonstrujeme, že mohou posílit jednu druhou.

Připojte se k mailingu a zůstaňte informováni.

Dodatečné zdroje:

Původní článek — https://blog.keep.network/the-importance-of-randomness-keeps-role-in-tbtc-a20e444d285b

--

--